top of page

CGV

CGV Mecaspeed

Hierdie verkoopsvoorwaardes word aan die een kant gesluit deur die maatskappy Mecaspeed83   wie se hoofkantoor geleë is te 124 chemin des bouillit, 83550 Vidauban geregistreer in die Handels- en Maatskappyregister van Draguignan A onder die nommer van Draguignan A. 534 285 432y   hierna verwys as " Kévin Dubois " en die bestuur van die werf_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ met die hand op: // hand: // hand: ///8cf.com, www. enige natuurlike of regspersoon wat 'n aankoop wil doen via die webwerf  https://www.mecaspeed83.com/   hierna verwys as "lerbuyer".  

Artikel 1. Voorwerp  

Hierdie verkoopsvoorwaardes is bedoel om die kontraktuele verhouding tussen Mecaspeed83   en die koper te definieer en die voorwaardes van toepassing op enige aankoop wat deur die webwerf_cc781905-5cde-3194-bb3b-1586d_ : https/www. mecaspeed83.com/  Die verkryging van 'n produk deur hierdie webwerf impliseer onvoorwaardelike aanvaarding deur die koper van hierdie verkoopsvoorwaardes, wat die koper erken dat hy gelees het voor sy bestelling. Voor enige transaksie, verklaar die koper enersyds dat die aankoop van produkte op die webwerf  https://www.mecaspeed83.com/ _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad_c direk verband hou met sy professionele aktiwiteit en is beperk tot streng persoonlike gebruik en het aan die ander kant volle regsbevoegdheid, wat hom toelaat om onder hierdie algemene verkoopsvoorwaardes betrokke te raak.  

Die maatskappy Mecaspeed83 behou die moontlikheid om hierdie verkoopsvoorwaardes te eniger tyd te wysig om aan enige nuwe regulasies te voldoen of om die gebruik van sy webwerf te verbeter. Daarom sal die toepaslike voorwaardes dié wees wat van krag is op die datum van die bestelling deur die koper. 

Artikel 2. Produkte  

Die produkte wat aangebied word, is dié wat op die webwerf  https://www.mecaspeed83.com/   van die maatskappy se beskikbare voorraad is, binne die limiet van 3 voorraad Mecaspeed . Die Mecaspeed83- maatskappy behou die reg voor om die verskeidenheid produkte te eniger tyd te wysig. Elke produk word op die webwerf aangebied in die vorm van 'n beskrywing wat sy belangrikste tegniese kenmerke bevat (kapasiteit, gebruik, samestelling, ens.). Die foto's is so akkuraat as moontlik, maar bind op geen manier die Verkoper nie. Die verkoop van die produkte wat op die webwerf  https://www.mecaspeed83.com/   aangebied word, is bedoel vir alle kopers wat volledig ingestel is op outeur hul grondgebied van hierdie produkte. 

Artikel 3. Tariewe  

Die pryse wat op die produkblaaie van die internetkatalogus verskyn en is pryse in Euros (€) alle belastings ingesluit (TTC) met inagneming van die BTW van toepassing op die dag van die bestelling. Enige verandering in die BTW-koers kan op die prys van die produkte deurgegee word. Mecaspeed83 behou die reg voor om sy pryse te eniger tyd te wysig, met dien verstande dat die prys wat op die dag van die bestelling in die katalogus verskyn die enigste een van toepassing op die koper sal wees. Die aangeduide pryse sluit nie afleweringskoste in nie, gefaktureer bykomend tot die prys van die produkte wat aangekoop is volgens die totale bedrag van die bestelling. In die vasteland van Frankryk, vir enige bestelling groter as of gelyk aan €50 insluitend belasting, is versendingskoste gratis; vir enige bestelling van minder as 50 € belasting ingesluit, sal 'n enkelbedragbydrae tot die versendingskoste aan die koper gefaktureer word .

Artikel 4. Bestelling en betalingsvoorwaardes  

Voor enige bestelling moet die koper 'n rekening skep op die site  https://www.mecaspeed83.com/ Die rekeningskeppingsafdeling is direk toeganklik vanaf die sykieslysbalk. By elke besoek moet die koper, indien hy sy rekening (bestellingstatus, profiel, ens.) wil bestel of wil raadpleeg, homself met behulp van hierdie inligting identifiseer. Die maatskappy Mecaspeed83   bied die koper aan om sy produkte in verskeie stadiums te bestel en te betaal:  

- Veilige betaling per Stripe of kredietkaart (via die Stripe-stelsel): die koper kies die produkte wat hy in die "mandjie wil bestel", wysig indien nodig (hoeveelhede, verwysings, ens.), kontroleer die afleweringsadres of rapporteer 'n nuus . Dan word die versendingskoste bereken en aan die koper voorgelê, sowel as die naam van die vervoerder. Dan kies die koper die betaalmetode van sy keuse: "Betaling deur Stripe".

Die volgende stap bied hom om al die inligting na te gaan, hierdie algemene verkoopsvoorwaardes te lees en te aanvaar deur die ooreenstemmende blokkie te merk, en hom dan uit te nooi om sy bestelling te bekragtig deur op die "Bevestig my bestelling"-knoppie te klik.

Laastens word die koper herlei na die veilige Stripe-koppelvlak om sy Stripe-rekeningverwysings of persoonlike kredietkaart veilig in te voer.

As die betaling aanvaar word, word die bestelling aangeteken en die kontrak definitief gevorm. Betaling per Stripe-rekening of kredietkaart is onherroeplik. In geval van bedrieglike gebruik daarvan, kan die koper die kansellasie van die betaling per kaart eis, die bedrae wat betaal is, sal dan gekrediteer of teruggestuur word. Die verantwoordelikheid van die houer van 'n kredietkaart word nie betrek as bewys is dat die betwiste betaling op bedrieglike wyse, op 'n afstand, sonder fisiese gebruik van sy kaart gemaak is nie. Om terugbetaling van die bedrieglike debiet en enige bankkoste wat die transaksie gegenereer het te verkry, moet die kaarthouer die direkte debiet van sy bank skriftelik betwis binne 70 dae na die transaksie, of selfs 120 dae indien die kontrak hom verbind tot laasgenoemde voorsien so. Die bedrae wat gedebiteer word, word deur die bank terugbetaal binne 'n maksimum tydperk van een maand na ontvangs van die skriftelike dispuut wat deur die toonder ingedien is. Geen koste van terugbetaling van die bedrae kan van die houer gehef word nie. 

Die bevestiging van 'n bestelling behels die aanvaarding van hierdie verkoopsvoorwaardes, die erkenning daarvan om volkome kennis daarvan te hê en die afstanddoening om van sy eie koopvoorwaardes gebruik te maak. Al die data wat verskaf word en die aangetekende bevestiging sal bewys van die transaksie uitmaak. Indien die koper 'n e-posadres het en as hy dit op sy bestelvorm ingevoer het, sal die maatskappy Mecaspeed83 die bevestiging van die registrasie van sy bestelling per e-pos aan hom kommunikeer. 

Indien die koper mecaspeed83 wil kontak, kan hy dit óf per pos doen na die volgende adres: Mecaspeed83, 126 chemin des Bouillit, 83550 Vidauban  ; óf per e-pos by die volgende adres:   mecaspeed83@gmail.com of per telefoon by 0658240210

Artikel 5. Voorbehoud van titel  

Mecaspeed83 behou volle eienaarskap van die produkte wat verkoop is tot volle betaling van die prys, in hoofsom, koste en belasting ingesluit. 

Artikel 6. Onttrekking  

Kragtens Artikel L121-20 van die Verbruikerskode het die koper 'n tydperk van veertien werksdae vanaf die aflewering van hul bestelling om hul reg van herroeping uit te oefen en sodoende die produk aan die verkoper terug te stuur vir ruil of terugbetaling sonder boete, behalwe vir terugstuurkoste. . 

Artikel 7. Aflewering  

Aflewerings word gemaak na die adres wat op die bestelvorm aangedui word, wat slegs in die ooreengekome geografiese gebied kan wees. Afleweringstye word slegs as 'n aanduiding gegee; indien dit dertig dae vanaf die bestelling oorskry, kan die verkoopskontrak beëindig word en die koper terugbetaal word. Die maatskappy Mecaspeed83   sal die koper per e-pos van die dopnommer vir hul pakkie kan voorsien. Die koper word deur sy posman by sy huis afgelewer. In die geval van die koper se afwesigheid, sal hy 'n afleweringskennisgewing van sy posman ontvang, wat hom toelaat om die produkte wat by die naaste poskantoor bestel is, te onttrek, vir 'n tydperk wat die posdienste aangedui het. Die risiko's verbonde aan vervoer is die verantwoordelikheid van die koper vanaf die oomblik dat die items die perseel van die maatskappy Mecaspeed83 verlaat . Daar word van die koper verwag om, in die teenwoordigheid van die La Poste-werknemer of die verskaffer, die toestand van die verpakking van die goedere en die inhoud daarvan by aflewering na te gaan. In die geval van skade tydens vervoer, moet enige protes by die karweier gemaak word binne drie dae na aflewering. 

Artikel 8. Waarborg  

Alle produkte wat deur die maatskappy Mecaspeed83 verskaf word, trek voordeel uit die wetlike waarborg wat deur artikels 1641 en volgende van die Burgerlike Wetboek voorsien word. In die geval van nie-nakoming van 'n produk wat verkoop is, kan dit aan die maatskappy Mecaspeed83  terugbesorg word wat dit sal terugneem, omruil of terugbetaal. Alle kla

Artikel 9. Aanspreeklikheid  

Mecaspeed83 in die afstandverkoopproses is slegs gebonde aan 'n verpligting tot middel. Sy aanspreeklikheid kan nie ingestel word vir skade wat voortspruit uit die gebruik van die internetnetwerk soos verlies van data, indringing, virus, diensonderbreking of ander onwillekeurige probleme nie. 

Artikel 10. Intellektuele Eiendom  

Al die elemente van die site  https://www.mecaspeed83.com/  is en bly die intellektuele en eksklusiewe eiendom van die 3 maatskappy.8 Mecaspeed Niemand is gemagtig om elemente van die webwerf te reproduseer, te ontgin of vir enige doel hoegenaamd te gebruik nie, hetsy in die vorm van 'n foto, logo, visueel of teks nie. 

Artikel 11. Persoonlike data 

Die maatskappy Mecaspeed83 onderneem om die vertroulikheid van die inligting wat deur die koper verskaf word, wat hy sou moes oordra vir die gebruik van sekere dienste, te bewaar. Enige inligting aangaande hom is onderhewig aan die bepalings van Wet No. 78-17 van 6 Januarie 1978. As sodanig het die internetgebruiker die reg om toegang tot inligting rakende hom te verkry, te wysig en uit te vee. Hy kan dit enige tyd per pos aanvra na die volgende adres Mecaspeed83, 124 chemin des Bouillit, 83550 Vidauban

Artikel 12. Beslegting van geskille

Hierdie afstandverkoopvoorwaardes is onderhewig aan Franse wetgewing. Vir alle dispute of dispute sal die bevoegde Hof dié van Draguignan wees.

bottom of page